Zoneterapi – ældgammel, moderne, alternativ behandling

I zoneterapien arbejder man på fodens reflekszoner, fordi kroppen bl.a. der har områder der afspejler hele kroppen. Hvis et kropsområde eller et organ bliver svækket eller belastet, bliver de respektive fod-zoner ømme. Det har været kendt både i den ægyptiske oldtid og i mange andre kulturer. I 1916 blev sammenhængen mellem kroppen og føddernes zoner genopdaget og sat i system af den amerikanske læge Fitzgerald.

På europæisk plan er Danmark førende inden for forskning i zoneterapi, og de videnskabelige forsøg viser god effekt på en lang række lidelser. Elever fra Naturmedicinsk Kursuscenter har i deltaget i flere af forsøgsprojekterne på danske sygehuse. Men ikke mindst bruger mange zoneterapien til at forebygge, at der opstår skavanker. Sportsfolk i topklasse er også flittige brugere af zoneterapeuternes professionelle indsigt.

Uddannelsen til zoneterapeut

En zoneterapibehandling begynder med, at behandleren laver en grundig journal på klienten. Derefter får klienten zoneterapi, og behandlingen afsluttes med gode råd i form af kostomlægning, vitamin- og mineraltilskud og præparater.

 

Som zoneterapeut opnår du de bedste resultater, hvis du også lærer andre måder at diagnosticere og behandle på.

 

Du vil derfor også blive undervist i beslægtede fag og behandlingsmetoder, og denne kombination af mange forskellige færdigheder gør, at du vil kunne bruge zoneterapien professionelt.

 

Praktik og teori er hele tiden kombineret, således at forløbet altid bliver nyt, interessant og håndgribeligt.

 

Du vil hele tiden skifte mellem at være klient og terapeut, på den måde får du afprøvet dine nyerhvervede færdigheder. Mellem hvert modul skal du give 10 behandlinger der hjemme.

Første del af uddannelsen

1. MODUL

Du lærer om zoneterapiens grundlæggende teknikker og zonernes beliggenhed. Efter dette modul vil du kende alle fodens reflekszoner og være i stand til at behandle dem.

 

Desuden vil du lære om:

2. MODUL

Her går du i dybden med teknikkerne fra modul 1. Du arbejder med zonernes sammenhæng i større systemer som f.eks. fordøjelsessystemet, immunsystemet, kredsløbssystemet og hormonsystemet.

 

Desuden vil du blive undervist i:

3. MODUL

Her er der fokus på traditionel kinesisk medicin. Dette er en diagnose metode, der giver dig godt overblik over symptomernes sammenhæng.

 

Du arbejder videre med zoneterapien, men lærer nye kombinationer af fodens zoner og får større indblik i symptomernes sammenhæng med de enkelte organer.

 

Du vil lære om:

Anden del af uddannelsen

4. MODUL

Zoneterapien kombineres nu med meridianlære. Meridianerne er energi linier til og fra organerne, og de er af vital betydning for organernes, kropssystemernes og musklernes tilstand, og du bruger dem både til diagnosticering og behandling.

 

Du bliver også undervist i:

5. MODUL

Du går i dybden med meridianlæren og begynder med præparatlære. Ved at bruge præparater vil du få flere behandlingsmuligheder, og det fremmer i høj grad dine resultater.

 

Du vil lære om:

6. MODUL

Vi går i dybden med forståelsen og anvendelsen af præparaterne. Du arbejder med klienter udefra og kombinerer zoneterapi, meridianlære og præparater. Præparatlæren suppleres med undervisning i immuniserings terapier. Disse har betydning for immunsystemets funktion, infektionstilstande, allergier, betændelser, m.m.

 

Du bliver undervist i:

Tredje del af uddannelsen

7. MODUL

Du lærer nye spændende metoder til forståelse af kroppen, som er kropbevidsthed samt om distal-punkterne: Akupunktur punkter som indvirker på større kropsområder.

 

Vi vil også på dette modul tage klienter ind udefra, så du gennem arbejdet med journaler og håndværk kan se effekten af dit fag.

 

Du bliver desuden undervist i:

8. MODUL

Vi fortsætter med yderligere undervisning i patientpsykologi. For at alt dette skal rodfæste sig, vil vi også her anvende metoderne på eksterne klienter. Du får herigennem lejlighed til at fremlægge og diskutere behandlingsforløbene med din underviser og dine medkursister.

 

På dette hold undervises også i:

9. MODUL

Dette er også modulet, hvor du går op til skriftlig og praktisk eksamen.

 

Du behandler i ugens løb klienter udefra, giver en komplet behandling og kommer med præparatforslag. Nogle af dine journaler vil gå videre til bedømmelse ved eksamen.

Andre spændende emner er:

Eksamen

foregår sidste mødedag og består af:

Tider for zoneterapi:

Aftenholdhold:

Start: 30.09.08

Tid: Tirsdage kl. 16.30 - 23.30.

Priser:

Se venligst kalenderen. Du får 10 % rabat ved forudbetaling af hele uddannelsen, hvis du betaler senest ved starten på 1. modul.

Bøger til undervisningen

Kompendier og undervisningsmaterialer er inkluderet i prisen. Vi underviser efter egne kompendier, men du må gerne supplere med andre bøger om zoneterapi. Vi vil dog anbefale den bog vi finder bedst:

Praktisk lærebog i zoneterapi

af Hanne Marquard,

Munksgaards Forlag

ISBN 87-628-0212-7.

Tider for den samlede uddannelse

Praktisk og teoretisk zoneterapi, 9 moduler á 40 timer: 360 timer.

 

Dertil kommer: Anatomi-fysiologi-sygdomslære: 300 timer.

Anatomi, fysiologi og sygdomslære

Anatomi, fysiologi og sygdomslære kan læses før, efter eller sideløbende med undervisningen til zoneterapeut eller kropsmassør.

 

Fælles for begge uddannelser gælder, at eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære skal være bestået før endeligt eksamensbevis udstedes.

 

Skolen for Alternativ Terapi

Tlf. 3583 7346

admin@samhita.dk

www.samhita.dk

 

Center for Alternative Sundhedsuddannelser

Tilbyder anatomi on-line.

Tlf. 4640 6422

mail@casu.dk

www.casu.dk

Kurser i øreakupunktur

Naturmedicinsk Kursuscenter afholder fra tid til anden specialkurser i øreakupunktur.

Ring 3257 3259 man. til fre. kl. 9-14 og få info om tid og priser, eller se specialkurser under oversigten.