Værd at vide om uddannelserne

Økonomisk støtte til uddannelserne

Til uddannelsen på Naturmedicinsk Kursuscenter findes forskellige støttemuligheder. Mulighederne afhænger af den enkelte ansøgers individuelle forhold.

 

1. Støtte via socialcentrene

Hvis du er berettiget til sociale ydelser, giver § 46 i aktivloven dig mulighed for at søge støtte til uddannelse. Du skal henvende dig til dit lokale socialcenter.

 

2. Støtte via AF

Hvis du er registreret som ledig, kan der søges om uddannelsesgodtgørelse gennem Arbejdsformidlingen. www.af.dk

Introduktion til uddannelserne

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til vores introduktionsaftener. De foregår første onsdag i hver måned kl. 19.00, undtagen i juli, på Bodenhoffs Plads 8, Christianshavn (bus 66 går lige til døren).

Tilmelding og betaling

Så snart vi modtager dit depositum, vil vi skriftligt bekræfte din tilmeldelse.

Priser: Se venligst kalenderen.

 

Efter start på uddannelserne er tilmelding bindende. Ved framelding senest 14 dage før start, tilbagebetales fuldt depositum uden frameldelsesgebyr.

Rabatter

Du får 10% rabat ved forudbetaling af uddannelserne. Elever som ønsker at gennemføre både uddannelsen til zoneterapeut og kropsmassør får yderligere 10% rabat på kropsmassør uddannelsens pris.

Momsfritagelse for alternative behandlere

Alternative behandlere er fritaget for at betale moms af deres behandlinger, hvis de opfylder særlige krav om timetal. Disse krav overholder Naturmedicinsk Kursuscenter.

 

Fagene skal udgøre mindst 360 timer og anatomi-fysiologi-sygdomslære mindst 300 timer.

Bliv uddannet hos Naturmedicinsk Kursuscenter og få ret til titlen:
Registreret Alternativ Behandler

Den 1. juni 2004 trådte loven om Registreringsordning for Alternative Behandlere (RAB) i kraft. Loven stiller krav til at de alternative uddannelser skal have en basisuddannelse bestående af anatomi, fysiologi og sygdomslære af 300 timers varighed.

 

Yderligere skal uddannelsen bestå af mindst 360 timers undervisning i et hovedfag, for vores vedkommende zoneterapi eller kropsmassage, altså i alt 660 timer. Disse krav opfylder vores uddannelserne til zoneterapeut og kropsmassør.

 

Efter eksamen kan du søge om optagelse i Registreringsordningen igennem en godkendt forening. Vi samarbejder med
SAB - Sammenslutningen af Alternative Behandlere og FDZ - Forenede Danske Zoneterapeuter. Efter registreringen kan du benytte titlen Registreret Alternativ Behandler, som er en beskyttet titel.

Yderligere fordele

Svært at øve hjemme?

For en del elever kan det under uddannelsen være vanskeligt at have plads til en briks hjemme i stuen, når de vil øve sig. Derfor står skolens lokaler til rådighed for vore elever i den udstrækning, de er ledige. Og det koster ikke noget.

Jobformidling efter uddannelsen

Mulighederne for at etablere privat praksis er gode, og en del af vore elever slår sig også sammen med allerede fungerende klinikker. Vores egen arbejdsformidling for terapeuter, Terapi Kompagniet, kan måske også hjælpe dig med at få job.

Bliv del af et netværk af professionelle behandlere

Efter endt uddannelse kan du blive optaget i en faglig forening. Vi anbefaler Danmarks største tværfaglige forening for alternative behandlere: Sammenslutningen af Alternative Behandlere i Danmark, SAB.

 

SAB udgiver bl.a. Behandlerlisten med alle aktive medlemmer. Bestil listen på tlf.: 7020 7045. Som uddannet zoneterapeut kan du blive optaget i FDZ - Forenede Danske Zoneterapeuter.

Anatomi - fysiologi - sygdomslære

Anatomi, fysiologi og sygdomslære kan læses før, efter eller sideløbende med undervisningen til zoneterapeut eller kropsmassør. Eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære skal være bestået før endeligt eksamensbevis udstedes.

Lægeeksamineret eller ej?

Undervisningen gives af læger og sygeplejersker, men det er som terapeut ulovligt at anvende titlen "lægeeksamineret" ifølge lov om reklamering for sundhedsydelser.