Mange drømmer om at kunne give en god gang professionel massage

Man kan næppe forestille sig en behandling, der er så behagelig og givende for begge parter, som en god gang kropsmassage.

 

Men der er forskel på den massage, som vi alle kan forkæle hinanden med, og den professionelle, som bygger på en omfattende viden om kroppens muskler og funktioner.

 

Som uddannet massør har du ikke alene ekspertise inden for anatomi, fysiologi og sygdomslære, men du har også dit fundament i traditionel kinesisk medicins sygdomsforståelse.

 

Kropsmassører bruges ikke kun af folk, der trænger til at få løsnet myoser i skuldre og nakke, de bruges også målrettet af bl.a. sportsfolk og virksomheder.

 

Specielt i erhvervslivet er massage blevet et bredt accepteret personalegode, og nogle steder indgår det direkte i en indsats omkring sundhedspleje og forebyggelse.

 

Uddannelsen til kropsmassør hos os er bred, idet du ikke kun lærer én type massage, men får lært flere forskellige metoder, der gør dig i stand til at behandle mange forskellige symptomer og lidelser.

Uddannelsen til kropsmassør

Et massageforløb består oftest af en række behandlinger over en periode, og den rigtige strategi for et massageforløb er vital for at kunne opnå hurtige og blivende resultater. Ofte kombinerer man flere forskellige behandlingsformer, anvendt på de forskellige kropsområder.

 

Som massør bliver du fortrolig med kroppens opbygning og funktion og kan ved hjælp af forskellige diagnosemetoder se hvilken behandlingsform der vil være mest ideel for hver enkelt klient. To klienter vil sjældent blive behandlet helt ens, selv om de har de samme symptomer.

 

De forskellige discipliner i uddannelsen er sammensat af moduler, der baseres på det foregående og dermed skaber et kontinuerligt forløb. Første del af uddannelsen bruger du mest på det rent håndværksmæssige, mens anden del omfatter det mere terapeutiske. Du vil også lære om kinesisk sygdomslære, som er grundlaget for, at finde årsagssammenhænge mellem forskellige lidelser og derved kan tilrettelægge dit behandlingsforløb optimalt.

 

En indsigt i journalføring giver forståelse for de enkelte skader og lidelser. Når du har lært at lave en journal, lærer du om brugen af naturmedicinske præparater til understøttelse af dit håndværk.

Opbygning af uddannelsen:

1. FYSIURGISK KROPSMASSAGE

Modulet omfatter det praktiske håndelag for massage, og du får et begyndende kendskab til muskler, hud og kropstilstande. Du vil lære en hel kropsmassage, og desuden gennemgås skelettet sammen med de store muskelgrupper. Du vil lære hvordan massage er forbundet med huden samt det underliggende væv og muskler. Undervisningen sætter desuden fokus på myoser og seneknuder.

 

Massagegrebene finjusteres til stadighed således at alle håndgreb sidder helt fast. Kombineret har du nu et grundlæggende massageprogram, der stimulerer både muskler, blod-, lymfe- og nervesystemet.

 

2. DYBDEMASSAGE

Dybdemassage kombinerer dyb bindevævsmassage og nænsom lyttende berøring med bevægelses undervisning. Det er en videreudvikling af Ida Rolfs metode "Strukturel Integration".

 

Metoden sigter på varigt at genoprette ubalancer i skæve og forskudte kropsområder. Behandlingen sker ved manipulation af de dybere muskler. Denne massageform er sammensat af effektive greb og teknikker, der kan lindre specifikke problemer her og nu.

 

Men smerter og spændinger er sædvanligvis resultat af længere tids uhensigtsmæssig brug af kroppen. Opmærksomheden er derfor altid bevidst omkring muskelsamarbejdet og balancen i hele mennesket. Massagen udføres med langsomme, dybe strøg og tryk, og har med sit fokus på musklernes indbyrdes samarbejde til formål at hjælpe klienten til selv at mærke og korrigere sine ubalancer. Derfor deltager klienten en stor del af tiden aktivt.

 

Med nogle enkle teknikker lærer du at give og modtage en hel kropsmassage, og du lærer formidable teknikker til hvordan over- og underkrop kan samarbejde og finde balance. Dybdemassage er en oplevelsesrejse.

 

3. MERIDIANLÆRE OG KROPBEVIDSTHED

Meridianer er energibaner, som leder organernes energi ud i alle kropsområder. Du lærer om meridianernes forløb og behandlingsmuligheder. Smerter og symptomer i led og på hud kan nemlig ofte forklares gennem meridianernes påvirkning.

Studiet af kropbevidsthed har fokus på årsagerne til spændte muskler og forskellige lidelser - inklusive følelsesmæssige. Lidelser kan føre til uhensigtsmæssig muskelspænding, og det kan på længere sigt forårsage kroniske tilstande og skævheder i kroppen.

 

Du vil også lære om:

4. JOURNALFØRING OG PRÆPARATLÆRE

Du lærer at bruge naturens egne midler, og undervisningen omfatter bl.a. urtemedicinens historie, udviklingen og brugen af homøopatiske præparater, cellesalte, urtetinkturer, kosttilskud.

Du vil f.eks. lære om:

5. PRAKTIK

På dette modul får du lejlighed til at behandle klienter udefra. Vi diskuterer behandlingsforløbet og journalføringen, og sammen udveksler vi de erfaringer, du har dannet dig under massagen.

 

Du skal nu selvstændigt kunne tilrettelægge og fremlægge dit behandlingsforløb baseret på journal, observationer og massage. Du bruger teknikkerne enkeltvis og kombineret, således at du giver en helhedsterapi til den enkelte klient. Sammen med din underviser finder du frem til relevante præparater og gode råd til klienten.

 

6. KRANIO SAKRAL TERAPI

Kranio-sakral systemet støtter fysisk hjernen og rygmarvens nerver. Dette system består af knoglerne i kraniet, ansigtet og korsbenet og cerobrospinalvæsken som cirkulerer omkring hjernen. Denne væske beskytter hjernen mod rystelser. Problemer i kranio-sakral systemet kan stamme fra alle traumer mod kranie, ryg og bækken, såvel som fra kronisk dårlige kropsholdninger.

 

Behandlingsformen består af blide berøringer og lette tryk, og den behandlede oplever dyb afspænding. Metoden er velegnet mod hovedpine, stress, depression, koncentrationsbesvær, søvnløshed, motoriske og psykiske ubalancer, spændinger i ansigt og nakke, og lidelser i ryg og bækken.

 

7. EKSAMEN

På det sidste modul behandler du en klient udefra - du vurderer situationen ud fra klientens journal og kombinerer dette med kropsanalyse. Du anvender forskellige relevante massageteknikker til de enkelte kropsområder, kontrollerer resultaterne og evaluerer behandlingsforløbet, samtidig med at du anvender journal i dit arbejde.

 

Dine færdigheder bliver både vurderet teoretisk og praktisk. Eksamen består af praktik, samt af en skriftlig prøve, hvor bl.a. de journaler du har lavet, indgår i bedømmelsen.

 

Der er mødepligt til undervisningen på hvert modul.

Undervisningstimer

Teoretisk og praktisk kropsmassage udgør: 360 timer.

 

Dertil kommer Anatomi, fysiologi, sygdomslære: 300 timer. Læs mere her.

Bøger til undervisningen

Du får udleveret kompendier til alle moduler, og de er lige som alle andre materialer inkluderet i prisen.

 

Du skal selv købe bogen:

Priser

Se venligst kalenderen.

Du får 10 % rabat ved forudbetaling af hele uddannelsen senest ved start på 1. modul.

Tider for massage:

Weekend-hold:

Fred. 17.30 - 21.30.

Lørd.-sønd.10.00 - 18.00.